Kraa Kraa puiset silmälasit.

Kolme kriittistä kysymystä

Tulostulva® taskuhallitus -palavereissa on joskus kiire, ja silloin pitää keskittyä vain olennaiseen. Tällaisia hetkiä varten olen hionut prosessin sellaiseksi, että pystyn melko nopeastikin kartoittamaan yrityksen ja yrittäjän tilannekuvan pelkästään kolmella kysymyksellä. Jos arjen kiireessä tulee irrallinen olo, näillä kysymyksillä voit varmistaa että ainakin tärkeimmät asiat ovat menossa oikeaan suuntaan:

  1. Miten menee?
  2. Kuinka pitkään rahat riittävät?
  3. Tuleeko sisään tarpeeksi oikeanlaisia liidejä?

1. Miten menee?

Tämä kysymys on tarkoituksella mahdollisin avoin. En ikinä pysty etukäteen arvailemaan, mitä huolia tai iloja yrittäjällä on kerrottavanaan. Siksi on parempi, etten ota myöskään minkäänlaista ennakkoasennetta tai johdattele keskustelua. Tärkeintä tässä kysymyksessä on keskittyä yrittäjän omaan vointiin: onko unta tullut riittävästi, onko isoja stressin tai ilon aiheita, onko sattunut jotain erikoista? Yllättävän pienetkin asiat vaikuttavat kokonaisuuteen. Ja jos sama teema toistuu monta kertaa, tiedän että kyseessä on isompi asia joka täytyy huomioida kaikessa tekemisessä.

2. Kuinka pitkään rahat riittävät?

Tämä kysymys liittyy erityisesti kassavirran seuraamiseen. Jos luku on merkittävästi erilainen kuin edellisessä tapaamisessa, tiedän että jotain olennaista on tapahtunut ja asiaan täytyy pureutua myöhemmin. Yleensä tällä kysymyksellä pääsee näppärästi kiinni myös potentiaalisiin luottohäiriöihin, sopimusteknisiin haasteisiin, yllättäviin kuluihin ja tuotannon ongelmiin.

Jos tähän kysymykseen ei pysty vastaamaan, sekin on tärkeä tieto: joko yrittäjällä ei ole tarpeeksi aikaa keskittyä talouden seurantaan (mikä on aina iso riski) tai prosessit ja työkalut eivät ole siinä kunnossa, että tieto olisi nopeasti ja helposti saatavilla. Tämä on yleensä myös ensimmäisiä isoja asioita, joita Tulostulva® taskuhallitus -prosessin aikana aletaan laittaa kuntoon. Tilannekuvan täytyy olla selkeä ja reaaliaikainen, jotta isommilta ongelmilta vältytään.

3. Tuleeko sisään tarpeeksi oikeanlaisia liidejä?

Liidien merkitys on hyvin olennainen yrityksen lähitulevaisuuden selviytymisen näkökulmasta. Jos liidien laatu on vääränlainen tai liidejä ei tule tarpeeksi, jotain täytyy tehdä melko nopeastikin. Tyypillisesti vikaa on joko asemoinnissa, tarjonnassa, tuotteistuksessa, laatumielikuvassa, hinnoittelussa tai ajankäytössä. Markkinointi ja mainonta kun unohtuvat tyypillisesti jos töitä tai ongelmia on liikaa.

Jos tähän kysymykseen ei saa yksiselitteistä ja selkeää vastausta tai vastaukset ovat mallia "no tätä on hankala mitata," yrityksellä on haasteita markkinoinnin perusasioiden kanssa.

Listalta puuttuu tietenkin monta tärkeää kysymystä. Jos aikaa on enemmän, kyselen tuotannon tilanteesta, asiakkaiden palautteista ja tyytyväisyydestä sekä esimerkiksi työntekijöiden tilanteesta. Mutta jos aika on rajallinen, täytyy keskittyä vain olennaiseen.

Nämä kysymykset toimivat oikein hyvin myös ilman minun ohjaustakin: vastaa näihin kysymyksiin itsellesi vähintään kerran viikossa ja kirjoita vastaukset ylös joka viikko. Jos samat teemat toistuvat viikkokaupalla, tiedät että sinun täytyy tehdä jotain.