Mustavalkoinen kuva kengistä.

Taskuhallitus® – käytännön esimerkkejä yritysneuvonnasta

Vaikka palveluni ovatkin hyvin tuotteistettuja, asiakkaille voi silti olla vaikeaa hahmottaa, mitä Taskuhallitus®-työskentely käytännössä tarkoittaa. Tässä on esimerkkejä asioista, joissa olen auttanut asiakkaitani:

 • Luotiin yrityksen strategia.
 • Rakennettiin strategia franchising-ketjulle.
 • Neuvoteltiin toimittajan kanssa kriittiset sopimusehdot uusiksi.
 • Tehtiin asiakkaalle markkinointistrategia.
 • Uudistettiin yrityksen verkkosivusto.
 • Uudistettiin asiakkaan brändi.
 • Otettiin asiakkaalle käyttöön OKR-malli.
 • Tehtiin ja vedettiin asiakkaan organisaatiossa läpi tervehdyttämisohjelma.
 • Käytiin saunomassa asiakkaan yrityksen osakkaiden kesken.
 • Neuvoteltiin asiakkaan rahoitusehdot uusiksi.
 • Soviteltiin osakkaiden kesken irtautuminen yhtiöstä.
 • Valittiin asiakkaalle tj-haastatteluun sopivat kengät ja puku.
 • Tehtiin selviytymissuunnitelma kassakriisin välttämiseksi.
 • Siirrettiin asiakkaan tehdas Suomeen.
 • Valittiin asiakkaalle uusi ERP ja suunniteltiin sen käyttöönotto.
 • Tehtiin yritykseen palkkiomalli.
 • Arvioitiin asiakasyrityksen exit-kelpoisuus ja tehtiin suunnitelma kauppahinnan maksimoimiseksi.
 • Mietittiin disruptiostrategia, jolla saatiin kammettua asiakasyrityksen kohdeasiakkaat irti pitkistä kilpailijoiden sopimuksista.
 • Haettiin asiakasyritys yrityssaneeraukseen.
 • Hiottiin toimitusjohtajalle keinoja hallitusyhteistyön parantamiseksi.
 • Tuotteistettiin asiakkaalle sisäänheittotuote.
 • Priorisoitiin uuvuttavaksi kasautunut työkuorma.
 • Rekrytoitiin avainhenkilö ostotoimintoihin.
 • Rekrytoitiin avainhenkilö myyntitoimintoihin.
 • Rekrytoitiin avainhenkilö projektinjohtotehtäviin.
 • Rekrytoitiin avainhenkilö taloushallintoon.
 • Rekrytoitiin avainhenkilö substanssirooliin.
 • Muovattiin yrityksen rekrytointistrategia.
 • Muovattiin yrityksen ydinarvot ja niiden soveltamistapaukset rekrytoinnissa.
 • Muovattiin yrityksen ydinarvot ja niiden soveltamistapaukset asiakassegmentoinnissa.
 • Otettiin käyttöön CRM.
 • Tehtiin yritykselle johtamisjärjestelmä, suunniteltiin seurantamittaristo ja siihen liittyvä palkkiojärjestelmä.
 • Järjesteltiin yrityksen asiakaspalveluorganisaatio uusiksi.
 • Tehtiin Doom & Gloom -harjoitus, jonka avulla tunnistetaan yrityksen eksistentiaalisia riskejä ja niiden vastatoimia.
 • Annettiin kenkää toimarille.
 • Annettiin kenkää hallitukselle.
 • Annettiin kenkää johtoryhmälle.
 • Annettiin kenkää osalle porukasta.
 • Ostettiin osakkaat ulos.
 • Hankittiin yritykselle lisärahoitusta.
 • Ulkoistettiin markkinointipalvelut.
 • Ulkoistettiin taloushallintopalvelut.
 • Vaihdettiin taloushallintopalvelut.
 • Ostettiin pääosakas ulos.
 • Ostettiin toisen yrityksen liiketoiminta.
 • Ostettiin toisen yrityksen koko osakekanta.
 • Uudistettiin yrityksen sopimuspohjat.
 • Uudistettiin yrityksen myyntiprosessi.
 • Uudistettiin yrityksen markkinointitoimenpiteet.
 • Luotiin yritykselle sisäinen toimintamalli ja kulttuuriopas.
 • Valittiin yrittäjälle arvojen mukainen vaihtoehto hyvässä tilanteessa.
 • Valittiin yrittäjälle arvojen mukainen vaihtoehto vaikeassa tilanteessa.
 • Luotiin johtoryhmälle toimintamalli ja seurantaprosessit.
 • Luotiin hallitukselle toimintamalli ja seurantaprosessit.
 • Lopetettiin yritys.
 • Suunniteltiin ja toteutettiin asiakkaalle rahoituskierros.

Tämä on yksi syy siihen, miksi pidän työstäni valtavasti. Yksikään asiakas ei ole samanlainen, ja jokaisessa projektissa on aina jotain uutta ja mielenkiintoista pohdittavaa.

Onko jotain, missä voin olla avuksi juuri sinun yrityksellesi? Jos siltä tuntuu, ota yhteyttä!