kaukoputki

Mitä OKR tarkoittaa ja miksi sinunkin yrityksesi kannattaa ottaa ne käyttöön?

Jos olet joskus saanut pyyhkeitä viestinnän vajavaisuudesta tai palautetta ettei yrityksessäsi ole kauhean selkeää se mitä tehdään tai miksi, ota käyttöön OKR:t eli okrit (Objectives and Key Results). Okrit ovat alunperin Andy Groven luoma tavoitejohtamismalli, jolla saadaan koko organisaatio toimimaan oikeaan suuntaan selkeästi mitattavin askelin. Okrit lisäävät läpinäkyvyyttä ja auttavat ihmisiä keskittymään työssään oikeisiin asioihin. Erityisen arvokasta tämä on silloin, kun markkinoiden nopea liikehdintä ja yrityksen nopeat muutokset aiheuttavat hämmennystä ja epäselvyyttä priorisoinnissa.

Yksinkertaistettuna Objective (tavoite) vastaa kysymykseen ”mihin haluamme mennä?” ja Key Results (avaintulokset) vastaa kysymykseen ”miten voimme mitata että pääsemme siihen tavoitteeseen?”

Millainen on hyvä tavoite (Objective)?

Tavoitteiden tulisi olla sen verran kunnianhimoisia että se saa ihmisten sydämet läpättämään jännityksestä. Klassinen esimerkki tällaisesta tavoitteesta on esimerkiksi John F. Kennedyn kuuluisa Moonshot-puhe vuodelta 1962:

This nation should commit itself to achieving the goal, before the decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the Earth.

Hurjalta kuulostava tavoite tuntuu melkein mahdottomalta, mutta se inspiroi ja on kaiken lisäksi pilkottavissa pienempiin vaiheisiin, joiden toteutumista voidaan mitata avaintuloksilla (Key results).

Tavoitteita ei tulisi olla kerrallaan liikaa, etenkään jos vasta harjoittelet okrien käyttöä. Mihin hyvänsä kotimaiseen asiantuntijaorganisaatioon pitäisi riittää maksimissaan kolme tavoitetta samaan aikaan. Jos tavoitteita on liikaa, ihmiset eivät tiedä mihin suuntaan yrityksen tulisi olla menossa, eikä okrista ole avuksi arjen ongelmien priorisoinnissa. Mitä vähemmän tavoitteita, sitä selkeämpää kaikki on.

Tavoitteita tulisi tarkastella ja päivittää usein, mielellään kerran kuukaudessa tai vähintään kerran kvartaalissa. Tämä takaa nopeuden ja ketteryyden vikkelästi viilettävissä markkinanäkymissä. Vaikka tavoitteet tulisi päivittää usein, päivityssykli riippuu scopesta: strategiset tavoitteet ovat yleensä vuoden aikajänteellä tapahtuvia, taktiset kuukausitasolla ja aivan kädet savessa -tyyliset operatiiviset tavoitteet ovat yleensä jopa viikkojen aikajänteellä tapahtuvia.

Entä millainen on sitten hyvä avaintulos (Key result)?