Tulostulva® Taskuhallitus tuloksia

Tulostulva® Taskuhallitus tuloksia

Tulostulva® Taskuhallitus on kehittämäni kuukausihintainen palvelu, jossa toimin yrityksille advisorina ja tukena arjen haasteissa. Palvelun tarkoituksena on ollut toimia hallituksen, valmentajan ja sparraajan yhdistelmänä niille yrittäjille, joilla ei ole vielä mitään järkeä tai tarvetta hankkia yritykseensä täysipainoista hallitusta.

Palvelu on osoittautunut sen verran suosituksi, että tällä hetkellä palvelua saa vain jonotuslistan kautta.

Taskuhallitus perustuu kehittämääni Tulostulva® T5-frameworkkiin, joka soveltuu erityisen hyvin asiantuntijayrityksille. T5-framework on tapa hahmottaa yrityksen kriittisiä menestystekijöitä. Siihen kuuluu tärkeänä osana aktiivinen seuranta, jolla saadaan kaivettua konkreettisimmat kehityskohteet esille.

Nyt kun palvelua on pyörittänyt vähän alle vuoden, on hyvä hetki katsoa millaisia tuloksia Taskuhallituksesta on tullut.

Miten asiakkaani ovat menestyneet?

Seuraan Taskuhallituksen asiakkaiden kehittymistä aktiivisesti. Alla on kehittymisen tulos ensimmäisen kuuden kuukauden aikavälillä.

Jokaisessa yrityksessä on T5-frameworkin mukaisia seurattavia kehityskohteita yrityksestä riippuen 30–50 kappaletta, joita yrittäjät arvioivat kuukausittain ”liikennevaloilla” asteikolla 1–3. Asteikolla 1 on huonoin ja 3 on paras.

Alla on laskettuna auki kootusti kuuden kuukauden kehityskaari kaikista taskuhallitusasiakkaista.

Tulostulva® T5 framework tulokset
Kuvassa: Tulostulva® T5 frameworkin tulokset puolen vuoden aikajänteellä.

Mielenkiintoista on, että kakkoskuukauden kohdalla on selkeä hyppäys. Se johtuu yksinkertaisesti siitä, että ensimmäisen kuukauden aikana selvitellään akuuteimmat ongelmat alta pois, mikä avaa heti isoimmat solmut liiketoiminnasta. Sitten tilanne tasaantuu jatkuvan kehittämisen suuntaan, kun yrittäjälle vapautuu energiaa keskittyä muuhunkin.

Ja jos katsotaan pelkkien punaisella olevien ongelmien vähentymistä, ero on vielä selkeämpi:

tulostulva taskuhallitus punaisten vaheneminen.png.001
Kuvassa: isojen ongelmien vähentyminen seurantakaudella.

Useimmiten isoiltakin vaikuttavat ongelmat ovat loppujen lopuksi suhteellisen helposti ratkaistavissa, kun niiden olemassaolon ensin tajuaa.

unfair
Kuvassa: joskus tapaamisissa naurattaakin. Kuvassa Unfairin voimakaksikko.

Miksi Taskuhallitus toimii?

Yrittäjän homma on usein aika yksinäistä. Varsinkin pienemmissä yrityksissä työkuorma on yleensä myös suorastaan kohtuuton, kun normaalin päivätyön päälle yrittäjä joutuu hoitamaan vielä kaikki juoksevat hallinnolliset asiat viranomaisilmoituksista HR-asioihin. Vaikka nuo asiat eivät ole isossa kuvassa aina niitä tärkeimpiä, niiden hoitamatta jättäminen aiheuttaa helposti kasaantuvia ongelmia, jotka äityvät jossain kohtaa kriiseiksi. Kun näitä kriisejä sitten joutuu selvittelemään, energiaa ei riitä enää yrityksen avaintoiminnoista huolehtimiseen. Seuraavaksi edessä on taloudellisia ongelmia, mikä taas pahentaa tilannetta entisestään.

Taskuhallituksen isoin hyöty yrittäjälle on se, että yrittäjä joutuu hetkeksi pysähtymään kiireisessä arjessa ja selittämään toimintaansa ja prioriteetteja. Ja koska kyseessä ei ole varsinainen hallitus, yrittäjä ei ole kenenkään tuomittavana tai kritisoitavana. Keskustelu on tällöin avoimempaa ja kollegiaalisempaa. Kun yrittäjän kanssa käydään läpi joka kuukausi samat asiat systemaattisesti, operatiivisen toiminnan hektinen syke ei hukuta alleen strategista kokonaiskuvaa.

Vaikka tässä kirjoituksessa olenkin kirjoittanut Taskuhallituksen toimivuudesta ja arvosta, isoimman työn tekee aina asiakas itse. Asiakkaani menestyvät, koska he ovat energisiä, osaavia, ahkeria ja rohkeita. Ilman yrittäjän sitoutuneisuutta ja kehittymishalua Tulostulva® Taskuhallitus olisi aivan turha tuote.