Kaksi lasta kurkkii jään alle taskulampulla.

Kaksikymmentä kysymystä joilla käynnistät kuluvan vuoden

Nyt kun pakkanen paukkuu ulkona ja tuuli ujeltaa nurkissa, on hyvä hetki laittaa läppäri lämmittämään syliä ja tehdä samalla pientä ajatusjumppaa alkavan vuoden varalle.

Sinun kannattaa kysyä itseltäsi ainakin seuraavat kysymykset:

 1. Mikä maailmassa muuttuu? Miten maailman muutokset voivat näkyä toimialallani? Mitkä ovat worst-case ja best-case skenaariot? Miten niihin voidaan varautua?
 2. Ketkä ovat oikeasti kohdeasiakkaitamme? Miksi? Miten heidät tunnistetaan? Mitä he meiltä haluavat?
 3. Ovatko asiakkaat yrityksellemme oikeita? Onko asiakkaiden kanssa mukava tehdä töitä? Arvostavatko asiakkaat sitä, mitä teemme? Maksetaanko laskut mutisematta? Jos asiakas ei tunnu ymmärtävän palveluidemme arvoa, onko kyseessä viestintä-, markkinointi-, laatu- tai prosessiongelma?
 4. Tekeekö yritys nyt oikeita asioita? Millaista osaamista asiakkaat haluaisivat, että meillä olisi? Onko sitä kysytty?
 5. Paljonko uusasiakashankinta maksaa? Miten sitä mitataan? Kuka sitä tekee? Tarvitaanko uusia kumppaneita vai hoidetaanko uusasiakashankinta omin voimin? Onko siihen resursseja?
 6. Mitä muissa alan yrityksissä tapahtuu? Onko viime vuonna tapahtunut merkittäviä yrityskauppoja kilpailijoiden välillä? Vaikuttaako se meidän asiakkaisiimme?
 7. Keskitytäänkö yrityksessä nyt liian moneen asiaan? Onko osa liiketoiminnasta kannattamatonta? Onko osa liiketoiminnasta tarpeetonta? Mitä niille pitää tehdä?
 8. Onko yrityksessäni riittävästi oikeanlaista osaamista? Mitä taitoja tai tietoja työntekijöille täytyy kouluttaa? Mitä tietoja sinun itsesi olisi hyvä hankkia?
 9. Pystytkö seuraamaan tuoteryhmien, asiakkaiden ja yksittäisten työntekijöiden kannattavuutta? Jos et, miten prosesseja ja järjestelmiä täytyy muuttaa? Täytyykö tehdä uusia ohjelmistohankintoja?
 10. Osaatko erottaa, mistä kanavista liidit tulevat? Mistä tiedät, että asiakas on tullut markkinoinnin kautta? Mistä tiedät, että asiakas on tullut verkoston kautta? Mistä tiedät, mihin markkinointitoimenpiteisiin sinun kannattaa satsata? Kuinka paljon?
 11. Onko yrityksen brändi hyvä? Onko brändi samanlainen, tuli sitten toimistolle, kotisivuille tai somekanaviin? Täytyykö meidän uudistua? Miksi? Ketä varten? Miten?
 12. Myydäänkö vanhoille asiakkaille systemaattisesti? Ovatko vanhat asiakkaat vain jätetty oman onnensa nojaan? Onko asiakkaista tehty tuotematriisi, josta selviää, kenelle asiakkaille voitaisiin myydä lisää?
 13. Ovatko myyjien palkkiomallit kilpailukykyisiä ja yrityksen kannalta järkeviä? Mistä tiedät, että myyjät oikeasti myyvät eivätkä vain vastaanota kauppoja?
 14. Ovatko yrityksen tietotekniset järjestelmät kunnossa? Tukevatko järjestelmät yrityksen toimintaa ja prosesseja eikä toisin päin? Onko yrityksessä teknistä velkaa? Onko järjestelmissä puutteita tai tietoturvaan liittyviä ongelmia, jotka täytyy korjata tänä vuonna? Onko meillä osaamista ja aikaa korjata niitä itse, vai tarvitaanko kumppaneita?
 15. Täytyykö meidän tuotteistaa palveluitamme uudella tavalla? Miten? Kenen kanssa?
 16. Onko sinulla selkeä tilannekuva yrityksen tilanteesta? Mistä tiedät, jos ongelmia tulee? Kertooko joku sen sinulle sitten kun on liian myöhäistä, vai mistä saat tietää sen ensimmäisenä?
 17. Ovatko yrityksen tärkeimmät työntekijät tyytyväisiä? Entä jos kilpailijasi tarjoaisi huomenna parhaimmille tyypeille kahden tonnin palkankorotuksen, mitä voisit tarjota vastineeksi?
 18. Onko yrityksessä riittävästi taloudellisia puskureita? Riittääkö kassa kesäkuukausille? Miksi ei? Mistä järjestelmistä saat tiedon? Kenen vastuulla tiedonkeruu on? Mistä saat rahaa, jos sitä tarvitaan? Mitä se vaatii ja mihin siihen pitää varautua?
 19. Saatko yrityksestä riittävästi rahaa? Jos et, mistä se johtuu?
 20. Oletko onnellinen yrityksessäsi? Menetkö innosta puhkuen maanantaisin töihin, vai vituttaako maanantait sinua jo perjantaina? Johtuuko se jostain yhdestä ihmisestä, asiakkaasta vai jostain muusta? Mitä asialle voi tehdä?

Maailma menee hurjin harppauksin eteenpäin ja tulevaisuus on monella tapaa epävarma. Vaikka emme voikaan vaikuttaa isossa kuvassa juuri mihinkään, omalla vastuullamme on huolehtia siitä pienestä osuudesta, johon voimme vaikuttaa. Näihin kysymyksiin vastaamalla et ainakaan tule täysin yllätetyksi housut kintuissa.