Yrityksen tervehdyttäminen

Yrityksen tervehdyttäminen – tässä taantumassa taotaan seuraavat menestystarinat

Olemme kovaa vauhtia ajautumassa kiperään taloudelliseen taantumaan. Edessä on pakollisia korjausliikkeitä sekä yrityksissä että kotitalouksissa. Taantumasta tulee turpaan kaikille, heikoille firmoille pahemmin.

Taantumassa piilee kuitenkin myös mahdollisuuksia. Siinä missä heikommat kilpailijat lyövät kaikki hankkeet jäihin, terveemmät yritykset menestyvät.

Mutta entä jos oma firma ei ole hyvässä kondiksessa? Jos rahan kanssa on tiukkaa jo nyt, mitä voi tehdä?

Ainoa järkevä vaihtoehto on yrityksen pikainen tervehdyttäminen.

Mitä yrityksen tervehdyttäminen tarkoittaa?

Moni yhdistää tervehdyttämisen velkasaneeraukseen tai konkurssiin. Vaikka noitakin asioita voi olla edessä, tervehdyttämisessä keskitytään ensisijaisesti yrityksen tervehdyttämiseen.

Tervehdyttämisessä tärkeintä on saada yrityksen nenä pinnalle mahdollisimman nopeasti siten, että selviytyminen on mahdollista. Käytännössä tervehdyttämisohjelmassa leikataan nopeasti tarpeettomat kustannukset, neuvotellaan maksuohjelmia mahdollisille veloille ja tehdään selviytymisen kannalta välttämättömät rakennemuutokset.

Tervehdyttämisohjelman tavoitteena ei ole siis puuhastella kivojen kehityshankkeiden parissa ja vähän parannella prosesseja siellä täällä, vaan tavoitteena on yksiselitteisesti yrityksen selviäminen.

Mistä tietää, että yritys tarvitsee tervehdyttämistä?

Yleensä omistaja kyllä vaistoaa, ettei kaikki ole yrityksessä hyvin. Se voi olla lisääntynyt paineen tuntu, kasaantuva stressi tai joku muu tuntemus, joka kertoo horisontissa vyöryvistä myrskypilvistä. Vaikeilta tuntuvia asioita ei vain ole tehty, vaikka olisi pitänyt.

Selkeästi havaittavia ulkoisia varoitusmerkkejä ovat tyypillisesti:

  • tulos on huonompi kuin alalla yleensä tai miinuksella,
  • myynnin heikkenemistä ei ole saatu pysäytettyä,
  • kassa on heikko ja maksujen kanssa on toistuvia ongelmia,
  • työntekijöiden (ja erityisesti avainhenkilöiden) vaihtuvuus on lisääntynyt merkittävästi,
  • yrityksen oma pääoma on sulanut huomattavasti tai menetetty kokonaan tai
  • alalla on tapahtunut tai tapahtumassa isoja muutoksia.

Hyvä ja selkeä muistisääntö on, että tervehdyttämistoimet tulee aloittaa välittömästi, jos joudut miettimään toisen kerran mitä laskuja maksetaan ja mitä ei.

Vaikeuksien syitä on yleensä useita, ja tilanteeseen tyypillisesti ajaudutaan pikkuhiljaa. Tarve tervehdyttämiselle ilmenee yleensä kuitenkin yllättäen, ja se voi tulla lopulta shokkina. Huudahdus ”Miten tähän tilanteeseen voitiin ajautua, viime vuosihan meni vielä niin hyvin!” ei ole ollenkaan harvinainen.

Usein syitä ongelmiin etsitään ulkoisista tekijöistä. Ulkoisilla tekijöillä on tietenkin merkitystä, mutta valitettavasti (tai onneksi) syyt ahdingolle ovat yhdeksän kertaa kymmenestä seurausta yrityksen omista sisäisistä toimista tai toimimattomuudesta. Vaikka ihan kaikkea maailmanmenoa ei voi ennustaa, ulkoisiin ongelmiin varautuminen on kuitenkin omistajien ja johdon tehtävänä. Jos asiat menevät firmassa persiilleen, syytä voi hakea peilistä.

Tämä on kuitenkin hyvä uutinen siksi, että silloin myös ratkaisun avaimet ovat yrityksen omissa käsissä. Tervehdyttämisessä kun ei tarvitsekaan ratkaista koko maailman ongelmia, vaan ainoastaan firman ongelmia.

Mitä tervehdyttämisessä tehdään?

Tervehdyttämisprosessi on periaatteessa yksinkertainen, ja se koostuu kolmesta vaiheesta:

  1. Tilannearvio ja tervehdyttämisohjelman laatiminen.
  2. Pelastustoimien suorittaminen.
  3. Toiminnan vakauttaminen.

Ensimmäisessä vaiheessa (1) selvitetään nopeasti, missä tilanteessa yritys on ja miksi yritys on siinä tilanteessa missä se nyt on. Mitä ulkoisia syitä on löydettävissä, mitkä asiat eivät oikeasti toimi ja mikä toimii? Mitä sisäisiä muutoksia on tehty tai mitä tärkeitä muutoksia on jätetty tekemättä?

Tässä kohtaa tervehdytettävä yritys yleensä hyötyy ulkoisen konsultin käyttämisestä kaikkein eniten. Ulkopuolisena pystyy näkemään puolueettomasti, mikä yrityksessä on aidosti toimivaa ja kilpailijoista erottuvaa. Yleensä myös yrityksen omistajalla on lukuisia tunnepitoisia vääristymiä, mitkä saattavat vaikeuttaa selkeiden ongelmien – ja menestystekijöiden – erottamista hälinästä. Ulkopuolisella ammattilaisella näitä tunnevääristymiä ei ole.

Jos yrityksessä on akuutti kassakriisi, tarvitaan nopeita pelastustoimia (2). Käytännössä se tarkoittaa kassavirran palauttamista plussalle mahdollisimman nopeasti. Rahan vuotaminen tukitaan tarpeettomia kuluja karsimalla ja rakennemuutoksin. Tämä vaihe on yleensä kivulias, mutta pakollinen.

Kun rahan menettäminen on saatu lopetettua, yrityksen toiminta täytyy vakauttaa (3). Jos yritys vain jätetään pelastustoimien jälkeen oman onnensa varaan, edessä on sama tai vielä pahempi kurimus kuin ennen pelastustoimia. Siksi yrityksen toimintatapoihin ja rakenteisiin täytyy tehdä pysyviä muutoksia, jotka auttavat yritystä selviytymään tulevaisuudessakin.

Kauanko tervehdyttämisprojekti kestää?

Tervehdyttämisohjelman kesto riippuu yrityksestä ja käytettävissä olevista resursseista. Jos yrityksen omistajataho on sitounut tervehdyttämiseen ja kyseessä on juuriltaan terve ja vähäongelmainen yritys, tervehdyttämisprosessi on mahdollista hoitaa maaliin nopeastikin.

Valitettavasti tervehdyttämisprosessiin lähdetään kuitenkin vasta silloin, kun liian moni asia on jo mennyt vikaan. Pienemmissä yrityksissä tämä tarkoittaa sitä, että yrittäjällä on kädet täynnä useamman tulipalon kanssa ja voimat ovat jo loppu. Yrittäjä on usein antanut kaikkensa, ja sekään ei vain ole riittänyt. Siksi ulkopuolisen tervehdyttämisen ammattilaista on hyvä käyttää.

Tyypillisesti pienen asiantuntijayrityksen (liikevaihto keskimäärin alle 2 miljoonaa euroa vuodessa) tervehdyttämisohjelma kestää 3-6 kuukautta. Tervehdyttäminen on mahdollista hoitaa nopeamminkin, mutta yleensä esteenä ovat resurssien, pääoman ja ihan yrittäjän oman energian vähäisyys. Mikäli pääomaa, energiaa ja resursseja on enemmän, tervehdyttäminen on nopeampaa.

Joissain tapauksissa tervehdyttäminen voi kestää useita vuosia, mutta tyypillisesti puhutaan kuukausista, ei vuosista.

Lopuksi

Tervehdyttäminen kannattaa aloittaa vielä silloin, kun yrityksessä on jotain jäljellä. Kuollutta zombieta kun ei voi enää nostaa jaloilleen. Yritystä ei siis kannata päästää kuralle, vaan toimeen kannattaa tarttua vielä silloin kun taloudellisesti on pelivaraa tehdä pakollisia muutoksia. Tervehdyttäminen kuitenkin maksaa riihikuivaa rahaa, ja tyhjällä kassalla ei pysty enää palkkaamaan ulkopuolista apua.

Toistan tässä vielä tärkeän muistisäännön: tervehdyttämistoimet tulee aloittaa välittömästi, jos joudut miettimään toisen kerran mitä laskuja maksetaan ja mitä ei.

Jos haluat keskustella yrityksesi tervehdyttämisestä, tsekkaa Tulostulva® Täyskäännös: yrityksen tervehdyttämisohjelma.

Kirjoittaja on sertifioitu TMC (Turnaround Management Consultant).